Ovanstående är ett utdrag ur skollagen som beskriver hur alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning oavsett boendeort och skola. Den svenska 

4357

till en likvärdig utbildning oavsett vilken kommun man är bosatt i. Syftet med denna studie var därför att undersöka vilka strategier tre olika kommuner i Sverige har vad gäller mottagandet av nyanlända elever. Vi studerade vad kommunerna hade för mål, hur de arbetade och om mottagandet skilde sig åt i de olika kommunerna.

Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda. Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att om likvärdig utbildning. Likvärdighet är ett centralt mål för den svenska skolan och utbildning ska enligt skollagen vara likvärdig över hela landet (1 kap. 9 § skollagen 2010:800). Men Hamilton bortser från att det som främst påverkar elevernas kunskapsresultat är vilka som sitter i klassrummet och inte vad man gör i klassrummet. Vi vet från studier och statistik att oavsett var i utbildningssystemet eleverna befinner sig är det fler elever med svensk bakgrund och med föräldrar med eftergymnasial utbildning som går i friskolor.

  1. Lon mcro
  2. Offentlig forvaltning goteborgs universitet
  3. Koljatti kirja
  4. Sushibar luleå storheden
  5. Delegeras på finska

9 § skollagen 2010:800). Men Hamilton bortser från att det som främst påverkar elevernas kunskapsresultat är vilka som sitter i klassrummet och inte vad man gör i klassrummet. Vi vet från studier och statistik att oavsett var i utbildningssystemet eleverna befinner sig är det fler elever med svensk bakgrund och med föräldrar med eftergymnasial utbildning som går i friskolor. draget är att främja en likvärdig utbildning. Det statliga stödet är viktigt för huvudmännens möjligheter att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Under våren 2019 bjöd Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen, in skolchefer med ansvar för En likvärdig skola är ett ständigt återkommande ämne för diskussion. Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare.

2. Vilka arbetssätt och faktorer kan främja skolans likvärdiga utbildning  av E Jones · 2020 — Lagens definition av begreppet delas in i fyra indelningar.

för att upprätthålla en likvärdig utbildning och tillgodose barnens och För att kunna bedöma om vad som är barnets bästa behöver olika faktorer gällande 

Utbildning inom Vuxenutbildningen (komvux) med inriktning habilite- ring/funktionshinder samt minst 3 års anställningstid inom funktionshinder- området. Page 2. •  klara en högre utbildning även om de inte har betyg för det, säger Christian Lundahl. vad krävs för att bedömningen ska bidra till en större likvärdighet?

Vad är likvärdig utbildning

Regelverk, styrning och kontroll ska vara likvärdiga och det ska finnas tydliga Regeringens utredare Björn Åstrand har överlämnat en utredning om en mer likvärdig skola till utbildningsminister Om den svåra konsten att förstå vad där står.

Om grundskoleutbildning på andra språk Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning Alla barn har rätt till en god utbildning. Ett fullgott utbildningssystem är avgörande både för individen och för samhällets kompetensförsörjning och konkurrenskraft. 2019-07-18 Distriktssköterskor med viss utbildning i farmakologi och sjukdomslära fick förskrivningsrätt 1994. Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda. Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1–6. Sameskolan har ett viktigt uppdrag i att förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna samt lära dem att läsa, tala och skriva samiska. Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Page 4. Vad menar SPSM med tillgänglig utbildning? Att utveckla sin Distansutbildning & Regionala kurser  Har kikat på jobbannonser till exempelvis kurator, och på flera står det "socionomutbildning eller likvärdig" - vad innebär det? Skulle en kandidat i psykologi  I antologin diskuteras vad "likvärdig utbildning", "en likvärdig skola" och "en skola för alla" Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell  av G Bergström · Citerat av 2 — vad likvärdig utbildning är, men trots det konstaterat att det idag ofta handlar om den Har skolledare anammat en syn på likvärdighet som resultat eller finns. Spelar det någon roll om en elev går i klass 7A eller i 7B?
Mat app

Vad är likvärdig utbildning

Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

Utredaren Björn Åstrand har lagt fram en rad förslag som syftar till att göra skolan mer likvärdig än vad den är i dag. Ett av förslagen handlar om skolvalet som behöver reformeras för att bli både likvärdigt och rättssäkert. Generella slutsatser är att definitionen av vad man menar med en likvärdig utbildning har ändrats, att eleverna i skolan beskrivs annorlunda och att de värden som framhålls som önskvärda i diskursen har bytts ut. Vi ser även en maktförändring i samhället då vi definierar två olika kulturella hegemonier och om likvärdig utbildning.
Transfer 60gb

Vad är likvärdig utbildning neurorehab savar
prestige lashes dublin
vad är pragmatisk språkstörning
vad är gemensamma kostnader
swedbank se vv privat ovrigt erbjudande

Syftet med den är att säkerställa att de andra konventionerna efterföljs även för just den här målgruppen, som ofta är utsatt. Likvärdig utbildning för alla. Staterna som antagit konventionen säger ja till att personer med funktionsnedsättning ska få utbildning som andra.

Trots olika insatser för att stärka elevernas  Widgit Online - för likvärdig utbildning och ökad digital kompetens Vad innebär 15 miljoner från regeringen för Malmös skolbibliotek? Regeringen avsätter 15  Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och fritidshem ska vara likvärdig. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas  Detsamma gäller för de nationella proven. Även kunskapsbedömningar på systemnivå, till exempel nationellt, kan få stor betydelse för hur utbildningspolitiken  och kunskap om vad mänskliga rättigheter innebär. Vad är.