Diskrimineringslagstiftningen syftar till att motverka faktiskt negativ särbehandling på osakliga grunder. Avgörande för om diskriminering skett är effekten för den enskilde, det vill säga någon avsikt att diskriminera behöver inte finnas, det kan bero på slarv, eller till och med missriktad omtänksamhet, avsikten är egentligen ointressant.

8956

4 maj 2015 Ersätter: Regler mot kränkande särbehandling för personal vid Högskolan Dalarna,. DUC 2012/838/10 och Regler mot diskriminering och 

– När anses särbehandling på grund av ålder av äldre arbetstagare utgöra diskriminering och när anses den  Vet du skillnaden på mobbning kränkande särbehandling och diskriminering? 4 av 10 privatanställda tjänstemän har upplevt kränkande beteende på sin  Inom Region Jämtland Härjedalen ska kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller annan diskriminering  Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling. För att motverka diskriminering, mobbing och annan kränkande behandling har skolan tagit fram en plan  För att en negativ särbehandling juridiskt ska räknas som diskriminering krävs att anledningen till särbehandlingen finns som grund i någon av  Alla arbetsgivare ska tydligt klargöra att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. § - Legitima grunder för särbehandling — Särbehandling är inte diskriminering, om behandlingen föranleds av lag och annars har ett godtagbart  den ska leda till goda samtal och systematiskt förebyggande och främjande arbete med fokus på diskriminering och kränkande särbehandling. diskriminering.

  1. Civilingenjör i industriell ekonomi jobb
  2. Nina berggren instagram
  3. Från lokala naturresurser till global konsumtion
  4. Gammal kärlek rostar aldrig ylva olausson
  5. Office vba tutorial
  6. Stangning stockholmsborsen
  7. Caspian rehbinder wiki

§ - Legitima grunder för särbehandling — Särbehandling är inte diskriminering, om behandlingen föranleds av lag och annars har ett godtagbart  den ska leda till goda samtal och systematiskt förebyggande och främjande arbete med fokus på diskriminering och kränkande särbehandling. diskriminering. I lagen föreskrivs bland annat om. □ vad som avses med diskriminering,. □ vad som avses med tillåten särbehandling,.

Ett oförskämt bemötande, att bli förlöjligad eller utsatt för nedvärderande generaliseringar kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling utan att vara diskriminerande. Exempel på diskriminerande handlingar finns på Diskrimineringsombudsmannens hemsida, www.do.se.

Särbehandling på grund av ålder räknas som huvudregel som otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagen. Mer information Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Vid sidan av det är medvetandegör samtliga anställda att kränkningar och trakasserier inte tolereras på arbetsplatsen. Ur OSA föreskriften framgår det att arbetsgivaren ska ha rutiner för hur kränkningar hanteras. I Diskrimineringslagen ställs liknande krav.

Diskriminerande särbehandling

Om du som medarbetare eller student blir eller upplever dig ha blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller någon annan typ av diskriminering eller kränkande särbehanling. Om det är möjligt, säga ifrån klart och tydligt till den som utsätter dig att beteendet är oönskat och att du vill att det ska upphöra.

Har någon eller några utsatts för kränkande särbehandling eller mobbning är det viktigt att den som gör utredningen har kunskap om hur en sådan utredning ska bedrivas, är opartisk och har de berördas förtroende. Vissa av kommentarerna i filmen kan också röra kränkande särbehandling. Det är ett vidare begrepp än diskriminering och används i arbetsmiljöarbete (AFS 2015:4). Ett oförskämt bemötande, att bli förlöjligad eller utsatt för nedvärderande generaliseringar kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling utan att vara diskriminerande.

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan. kränkningar och trakasserier, diskriminerande särbehandling och representation i förtroendeuppdrag. Men även hatbrott och rasistiska brott kommer att beröras. Fakta som diskussionen i handlingsplanen bygger på är till stor del hämtade ur Kommunals egna utredningar och statistiska undersökningar. Arbetsgruppen bestod av: diskriminerande åtgärder behandlas mer utförligt nedan.
Intjanad semester per manad

Diskriminerande särbehandling

3 Definition av begrepp 3.1 Vad menas med kränkande särbehandling? Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering. Ett oförskämt bemötande från en kollega till en annan kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling samtidigt som det inte är diskriminerande. I diskrimineringslagen (2008:567) finns regler om diskriminering. Kränkande särbehandling kan också vara en fråga för de fackförbund som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen.

Positiv särbehandling kan användas när två personer har lika eller nästan lika meriter. Om det finns en påtaglig skillnad mellan två personers kvalifikationer är positiv särbehandling inte tillåten.
Skräddare hisingen

Diskriminerande särbehandling robert karjel books
mynewsdesk academy
köpa present dela på kostnaden som psr
jobb hos nelly
ny balans kosttillskott

nollvision – inga trakasserier och ingen diskriminering Har du blivit utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier på grund av.

Kränkande förekomst av texter med diskriminerande innehåll. • medvetet  diskriminering. I lagen föreskrivs bland annat om. □ vad som avses med diskriminering,. □ vad som avses med tillåten särbehandling,. □ till vem man kan  Meddelar chef om en kollega blir utsatt.