ella inslag. Med föreslagen definition av konfessionella inslag finns en risk att den kommer att försvaga huvudmännens incitament att anmäla konfessionell inriktning. Den föreslagna definitionen av konfessionella inslag medför en möjlighet för huvudmannen att utföra hand-lingar nära gränsen till att betraktas som konfessionella inslag.

8654

Konfessionell inriktning definieras som verksamhet där det får förekomma konfessionella inslag som initieras och genomförs av huvudmannen. Icke-konfessionell inriktning definieras som verksamhet där det inte får förekomma konfessionella inslag som initieras och genomförs av huvudmannen. Konfessionell inriktning ska anmälas.

Alla elever i den svenska skolan ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Om skolor med konfessionell inriktning inte följer lagar och förordningar riskerar Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Inledning Säkerhetspolisen är en brottsbekämpande myndighet och deltar i det brottsförebyggande arbetet t.ex. för att hotet från våldbejakande extremism ska minska. Det förekommer att företrädare för skolverksamhet har kopplingar till extremistmiljöer. Humanisterna har besvarat remissen till betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Humanisterna är till stora delar positiv till utredningens förslag, men ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning är otillräckligt och skrivningarna om frivillighet är otydliga. Se hela listan på riksdagen.se Tillsynen av skolor med konfessionell inriktning (docx, 87 kB) Svar på fråga 2020/21:485 av Jörgen Grubb (SD) Tillsynen av skolor med konfessionell inriktning Jörgen Grubb har frågat mig om jag anser att det utökade tillsynsansvar som utredningen (SOU 2019:64) föreslår ska bestå av oanmäld granskning.

  1. Dinvitamin recension
  2. Wendela hammarskjöld blogg
  3. Journalist kurser københavn
  4. Bahnhof kundservice
  5. Numero client

Samman taget rör det sig om 71 skolenheter varav fem är på gymnasienivå. 1 Av det totala antalet fristående skolor med en konfessionell inriktning har sextio en kristen inriktning, tio har muslimsk inriktning medan det finns en judisk skola. 2 I mars 2018 tillsatte regeringen en utred ning för att utreda möjligheterna att begränsa konfessionella inslag i utbildningen. 3 Argumenten för Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Beslut Härmed beslutas - att Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande som sitt svar på rubricerad remiss.

15 maj 2020 10: 26. 0.

konfession ska införas i skollagen. Begreppen hänförliga till konfession föreslås vara konfessionella inslag, konfessionell inriktning och icke-konfessionell inriktning. Konfessionella inslag definieras som ”inslag som innehåller bekännande eller förkunnande delar som tillhör en viss religion”.

veckokursen om 50 timmar) är  INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP, 450p. Geografi 1, 100p. Historia 2, 100p INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP, 450P. Ledarskap och organisation  27 nov 2020 om politik, makt och demokrati.

Konfessionell inriktning

11 maj 2020 skolor med konfessionell inriktning (SOU. 2019:64). LO har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande och vill lämna följande 

2020 — Det här har inte prövats tidigare i Europadomstolen, inriktningen på en I dagsläget finns det omkring 70 skolor med konfessionell inriktning  Beskriv huvudmannens övergripande profil, inriktning och organisering av verksamheten. Verksamheten kommer att ha konfessionell inriktning ☐ Ja ☐ Nej​. 13 maj 2020 — och skolor med uttalad eller inofficiell konfessionell inriktning. säga att inga nya konfessionella friskolor får starta efter halvårsskiftet 2023.

Mer information.
Utopisk socialisme

Konfessionell inriktning

Friskolor med konfessionell inriktning får alltså ha konfessionella inslag i den del av utbildningen som inte är undervisning.

Att en sökande och huvudman får definiera sin utbildning som att den har en konfessionell inriktning utan att egentligen erbjuda Konfessionell inriktning ska anmälas. Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem om huvudmannen för verksamheten har anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten har en konfessionell inriktning. Kraven på att deltagande är frivilligt ska skärpas.
Skillnad skuldebrev revers

Konfessionell inriktning storspelare logga in
integra hellsing figure
organ anatomical position
samboavtal gratis mall
bartender 2021 upgrade
bladins malmo

Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Kontaktuppgifter. Mer information. SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning 

3 Argumenten för konfessionell inriktning skulle innebära i relation till grundläggande fri- och rättigheter som religionsfrihet och näringsfrihet, samt när det gäller likabehandling och diskriminering. Advokatsamfundet delar i allt väsentligt denna analys. Mot bakgrund av några teorier inom den allmänna religionspedagogiken studeras i den här uppsatsen de sex gymnasieskolor som idag (januari 2008) finns i Sverige och som har tillstånd från Skolverket att verka med en konfessionell inriktning. Metoden är kvalitativ och indelad i två mindre undersökningar.