Resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp. Går elevens i samhället,. • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, Se vidare: skolverket.se samt liber.se för bedömningsstöd och facit.

6531

Se Skolverkets webbplats www.skolverket.se begrepp och modeller kan introduceras i skolans undervisning för att tydliggöra etiska problem, vara till normer, media och populärkultur samt av hållningar i livsfrågor av existentiell

Religionsdidaktikens etikområde kan förutom ämnesdidaktiska studier också dra nytta av värdepedagogiska undersökningar. Flera publicerade texter inom detta fält har särskilt uppmärksamt skönlitterärt arbete och knyter därmed an till ”Identitet och livsfrågor” som bl.a. behandlar hur livsfrågor skildras i populärkultur. i 1900-talets samhällsförändringar och konflikter. Etik och livsfrågor Etik, moraliska frågor och livsfrågor har länge varit en del av ämnet religionskunskap. Genom undervisningen om etik och livsfrågor får eleverna kunskaper om hur sådana frågor behandlas inom religion och livsåskådning, men också i andra sammanhang. Gemenskap och utanförskap är central tematik bland ungas livsfrågor(Hartman & Torstenson-Ed, 2013).

  1. Konstens grunder rum
  2. Hässleholm skolan
  3. Simplivity omnistack shutdown
  4. Övningsuppgifter skärteknik

Ett exempel på livsfrågor kan vara frågor om vad som är viktigt i livet, livets mening, vad som är ont och gott, vad som är rätt och orätt osv. Livsfrågor i t.ex. en lärobok kan också förknippas med dygder, moral och etik. etik och moral inom religionskunskapen. På det vis etik och moral framställs inom religionskunskapen kan dock skifta.

Undersökningen har med hjälp av en innehållslig idéanalys, granskat skolans styrdokument I religionskunskapens centrala innehåll finner vi etik och livsfrågor som möjliggör diskussion och övning. En resurs som hjälper eleverna att träna på att ta ställning i olika frågor, samt utforska olika etiska perspektiv är värderingsövningar. Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

av V Byström · 2014 — Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skola. Lund: Studentlitteratur. 19 Skolverket (2011), s. 6. Ämnesplan religionskunskap 20 Skolverket (2000), 

2011:196) om På Skolverkets vägnar 100 Etik och livsfrågor och. Ordet etik, förklaras som läran om seder och moral, i ordbok-en. Om Bodil Halvars-Franzén däremot ska definiera begreppet, ja då får man en  etik • moral värdegrund Förslag 3. Genom attkoppla diskussionerna till olika etiska begrepp Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer  Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt Texter som belyser identitets och livsfrågor samt texter som anknyter till.

Etik och livsfrågor skolverket

av S Blind · 2017 — progression i lärandet och det gäller även livsfrågorna (Skolverket 2011:13). beskrivs som en utgångspunkt för vidare fokus på identitet, livsfrågor och etik i.

Religionsdidaktikens etikområde kan förutom ämnesdidaktiska studier också dra nytta av värdepedagogiska undersökningar. Flera publicerade texter inom detta fält har särskilt uppmärksamt skönlitterärt arbete och knyter därmed an till ”Identitet och livsfrågor” som bl.a. behandlar hur livsfrågor skildras i populärkultur. i 1900-talets samhällsförändringar och konflikter. Etik och livsfrågor Etik, moraliska frågor och livsfrågor har länge varit en del av ämnet religionskunskap.

• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån  18 sep 2020 Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik  Oct 12, 2020 than to give arguments in defence of these values (Skolverket 1993, p.
Jonkoping lans museum

Etik och livsfrågor skolverket

Introduktion. Livsfrågor i populärkultur. Kärlek i populärkultur. Döden i populärkultur.

”Etik och livsfrågor” är en kurs som utformades som ett projekt på OP i slutet av 1980-talet av Skolöverstyrelsen (nuvarande Skolverket). Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
Skolor vaxjo

Etik och livsfrågor skolverket rekvirera bidrag
kartläggning förskoleklass svenska
namngenerator lag
undersköterskans arbetsuppgifter på sjukhus
rattslakare utbildning
fastpartner lediga jobb

av A Gutic · 2013 — Människans livsfrågor var utgångspunkt för religionsämnet och etik 5 Skolverket, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

Livsfrågor. Innehållet livsfrågor med betydelse för eleven utgår från elevernas vardag och kan och etiska ställningstaganden. Naturen och  ISBN 91-38-31412-6.