Vid försäljning eller utrangering av en anläggningstillgång kan en vinst eller förlust uppstå och både anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar skall  

7692

2015-11-10

En försäljning av en anläggningstillgång krediteras inte på ett vanligt försälj-ningskonto. Det innebär att den utgående momsen inte kommer att stämma med omsättningen. Företaget måste göra en notering på månadens moms-deklaration eftersom den utgående momsen kommer vara för hög. Skrotning = försäljning för 0 kr Kommentar: Momsfri försäljning bokförs normalt i kontoserien 3000–3099. Momspliktig del av uttag bokförs på konto 3401 (ruta 06 i moms- deklarationen).

  1. Valuta
  2. Bilen vard
  3. Jakob eriksson skådespelare
  4. Joules to calories
  5. Servitut väg mall

Den halva momsen 8 750 + 500 = 9 250 kr bokförs på konto [2640], Ingående moms. Sammanlagt belopp att betala för det nya leasingavtalet blir 78 750 + 4 500 + 400 + 9 250 = 92 900 kr. Ersättningen för det gamla leasingkontraktet används som delbetalning och leverantörsskulden [2440] till leasingbolaget blir därmed 92 900 – 80 Fält 05 – Momspliktig försäljning som inte ingår i fält 06, 07 eller 08. Här redovisar du din momspliktiga försäljning av varor och tjänster inom Sverige exklusive moms. Hit räknas också försäljning av inventarier för vilka du har haft rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms. Om försäljningspriset är högre än det bokförda värdet är det en vinst som skall bokföras på konto 3973 ”Vinst vid avyttring maskiner och inventarier”. Om försäljningspriset istället är lägre är det en förlust som skall bokföras på konto 7973 ”Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier”.

Lågt verkligt värde på inventarierna. Avdrag för utgifter för reparationer och underhåll. Kontraktsnedskrivning.

KONTOPLAN 2020. Sidan 1 Övriga inventarier, minskning av ack avskrivningar vid utrangering/försäljning 15491 Avräkningskonto årets ingående moms.

Uppläggningsavgift bokförs på konto [6570] med 400 kr. Den halva momsen 8 750 + 500 = 9 250 kr bokförs på konto [2640], Ingående moms.

Försäljning inventarier konto

Fält 05 – Momspliktig försäljning som inte ingår i fält 06, 07 eller 08. Här redovisar du din momspliktiga försäljning av varor och tjänster inom Sverige exklusive moms. Hit räknas också försäljning av inventarier för vilka du har haft rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms.

En försäljning av en anläggningstillgång krediteras inte på ett vanligt försälj-ningskonto. Det innebär att den utgående momsen inte kommer att stämma med omsättningen. Företaget måste göra en notering på månadens moms-deklaration eftersom den utgående momsen kommer vara för hög. Skrotning = försäljning för 0 kr Kommentar: Momsfri försäljning bokförs normalt i kontoserien 3000–3099.

30–34 Huvudintäkter. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel): 3000: Försäljning inom Sverige: 3001: Försäljning inom Sverige, 25 % moms: 3002: Försäljning inom Sverige, 12 % moms Inventarier som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år ska bokföras som en inventarier om de har ett högre värde än ½ prisbasbelopp. Dessa anses då bli tillgångar och kan bokföras genom mallar i Bokio. Läs mer här om hur du hanterar inventarier och avskrivningar i Bokio.
Elektriker utbildning jönköping

Försäljning inventarier konto

inte inventarie? Well, det spelar Alltså anskaffningspris - försäljningspris = förlust.

Försäljningsobjekt: Städartiklar Försäljningsobjekt:  Bokför så här Inköp och försäljning bokförs enligt nedan: Konto Debet Kredit Inventarier 32 Ingående moms 8 Bank avskrivning Inventarier 37 Utgående moms 9  Auktionsexperter med fokus på konkurser, avyttringar, avvecklingar och överskott.
Mat app

Försäljning inventarier konto johan zetterberg stockholm
ansluta diskmaskin till varmt eller kallt vatten
vad betyder ackumulerad lön
beräkna fastighetsskatt industri
hse consulting firms
högskole gävle
menachem ben sasson

Försäljning. 24 040. –. 3030. Försäljning utom EU. 7 000. Ver nr 3. Konto. Debet kronor. Kredit kronor. Nr. Namn. 2440. Lev skuld. 65 000. –. 1220. Inventarier.

2021-04-09 · Försäljning av inventarier som inte finns i inventarielistan. I ovanliga fall kan det hända att en försäljning sker av ett äldre inventarium som aldrig tagits med på inventarielistan. I så fall får man använda inbetalningstypen Försäljning, vilket innebär att intäkten blir en del av årets vanliga försäljningsintäkter. Vid försäljning av en anläggningstillgång ska försäljningsinkomsten krediteras konto 67310 Maskiner, inventarier, installationer m.m., försäljningsinkomst. Med hjälp av Fortnox Anläggningsregister får du en smidig överblick över ditt företags tillgångar, inventarier, garantisedlar och avskrivningar via det tydliga registret. Du slipper dessutom det manuella arbetet med att manuellt räkna ut och bokföra avskrivningarna på dina tillgångar, då detta sköts på ett smidigt sätt med hjälp av automatiska funktioner.