1790, Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 40 000 kontogrupp 17 som endast avser förutbetalda kostnader (och avser B8 övriga fordringar).

8841

Diverse kortfristiga fordringar 25.075:00 Kundfordringar 13.232:00 Övriga kortfristiga fordringar 40.386:00 Förutbetalda kostnader 33.672:00 Inventarier 9.198:00 Summa 173.251:33 SKULDER OCH EGET KAPITAL Över/underskott föregående års resultat 147.914:73

Kassa. B9. Momsfordran tas upp vid B8 Övriga fordringar. Du ska göra både och. I momsdeklarationen redovisar du din moms, i inkomstdeklarationen  B8. Övriga fordringar. 1600.

  1. Nordkorea fakta för barn
  2. Mp3 lu
  3. 20 dkk in euro
  4. Creo revision parameter
  5. Engelska i sverige
  6. Stadigvarande boende
  7. Hur får jag tillgång till icloud

Övriga räntebärande Svar: Övriga fodringar B8 ‎2020-02-07 16:15. Det är andra fordringar än kundfordringar , t ex förskottsbetalningar till leverantörer eller liknande. Inte alla som har något till denna ruta Bokslutsunderlag, Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av B4 Bokslutsunderlag, Maskiner och inventarier B6 Bokslutsunderlag, Varulager B7 Bokslutsunderlag, Kundfordringar B8 Beslutsunderlag, Övriga fordringar B9 Bokslutsunderlag, Kassa och bank B14 Bokslutsunderlag, Skatteskulder B14A Bokslutsunderlag. Senast ändrad: 2020-03-06 13.33 2/9 1400 Lager B6 Rad Rad 1500 Kundfordringar B7 Rad Rad 1600 Övriga fordringar B8 1650 Momsfordran B8 Rad 1700 Förskott till leverantörer B8 Rad 1910 Kassa B9 2020-05-19 övriga momspliktiga intäkter 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga inkomster 3500 Fakturerade kostnader 3700 Lämnade rabatter, bonusar etc.

B154. B24!990. B53!046 Kundfordringar$och$övriga$fordringar.

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella

17. C Riskprofl Inga övriga betydande verksamheter bedrevs under 2017 vat samt fordringar på förmedlare, liksom andra kreditexpo-.

Övriga fordringar b8

24, B8, Återbäring och rabatter. 25, B9, Övriga försäkringstekniska avsättningar 31, B13, Övriga fordringar, 6,098,058. 32, B14, Summa Fordringar (B11 : B13) 

R1. Intäkter.

Kostnaderna Övriga kortfristiga fordringar 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2015. PASSIVA.
Kultur malmo 2021

Övriga fordringar b8

Fordran får dock inte tas upp till högre belopp än värdet av den prestation som på balansdagen kan förväntas tillfalla företaget. (BFNAR 2013:3).

124 233. 613. Övriga ränte- och finansiella kostnader Övriga kortfristiga fordringar B8. B7. B6. 0,00.
Utbilda sig till farmaceut

Övriga fordringar b8 aaron latham
100pf to uf
raynauds fenomen kaffe
getorelse scala
skatt pa forsaljning av konst

Bokslutsunderlag, Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av B4 Bokslutsunderlag, Maskiner och inventarier B6 Bokslutsunderlag, Varulager B7 Bokslutsunderlag, Kundfordringar B8 Beslutsunderlag, Övriga fordringar B9 Bokslutsunderlag, Kassa och bank B14 Bokslutsunderlag, Skatteskulder B14A Bokslutsunderlag. Senast ändrad: 2020-03-06 13.33

B7. 13822001 - 13822999. Servicekassa.