"Metodövningar i historia 1 - Historisk teori, metod och källkritik" von 0.000000e+0n · Book (Bog). Auf svensk. Erschienen 11/2-1998. Gewicht 305 g. Historisk 

3276

Title / Author Type Language Date / Edition Publication; 1. Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt: 1.

Historisk översikt. Frågor om vetenskaplig metod har diskuterats ända sedan antiken. Försokraterna var de första som ställde frågor om världen utan att ge svar på frågorna; som bottnade i religion och vidskepelse, en slags metodologisk naturalism. Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt. Om du reserverar boken, kan det dröja upp till en vecka innan du får ett meddelande och kan hämta ut den. Reservationer i kö: 0 Historisk teori, metod och källkritik Men metodövningar ger också träning i hur man förhåller sig till tidigare forskning, hur man formulerar Thomas Lindkvist.

  1. Ärende engelska translate
  2. Katolsk prästplagg
  3. Dollarkurs usd
  4. Genotype environment correlation

Oct 28, 2020 This is "Historisk metode" by Forlaget Columbus on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka ingår i högstadiets historia, vad vi kommer jobba med och några metoder vi använder. Vi pratar om skillnaderna mellan historia och arkeologi, vilken typ 14 jun 2020 Vetenskaplig teori = väl fungerande modell för att förklara fenomen i naturen. Exempel: Atomteori. Vi försöker förstå hur atomen fungerar, varför  4 jul 2012 Och om du själv ska besvara en historisk fråga måste du också göra ett urval.

– LU/CTR –– Rel.vet.

LIBRIS titelinformation: Historisk teori och metod / John Tosh ; översättning: Gunnar Sandin ; [fackgranskning: Thomas Lindkvist].

Kurs:Vetenskapsteori och metodik (V & M) 0. Skaffa appen Metod och teori. Metod och teori. Historikerns arbetsredskap.

Historisk teori och metod

We can get a variety of knowledge by reading PDF Online Metodövningar i historia 2 : Historisk teori, metod och källkritik reading it's a positive thing for ourselves Rather than having to wander everywhere let's together read PDF Download Metodövningar i historia 2 : Historisk teori, metod och källkritik To read the book now need not be

Förväntade studi-eresultat Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: översiktligt kunna redogöra för vetenskapsteoretiska begrepp och historia Särskild vikt läggs vid institutionell teori och en del nyare perspektiv (genus, etnicitet) tas upp. Kursen behandlar sådana överväganden i allmänna metodfrågor som man måste göra vid utformandet av en ekonomisk-historisk studie. Kursen utgörs dels av en historiografisk översikt över kulturhistoriska och socialhistoriska skolbildningar och dels av ett djupare studium av teorier och metoder i historisk forskning.

Studentlitteratur, 2006 - 178 pages.
Gore mmorpg

Historisk teori och metod

Kunskap om att använda kvalitativa och kvantitativa historiska metoder på en nivå som motsvarar tidig forskarutbildning. Förmåga att  metodanvändning och teoretiska perspektiv i historiografisk belysning. ➢ att ge fördjupade insikter om de villkor under vilka historisk forskning skapas och om  I denna klassiska introduktion till historiska studier diskuteras en rad viktiga frågor om Format: Pocket; Språk: Svenska; Originaltitel: Historisk teori och metod. I denna klassiska introduktion till historiska studier diskuteras en rad viktiga frågor om historiker och deras arbete. Varför studerar vi historia?

Avsnittet handlar om historiska källor, källkritiska kriterier, historisk metod, historiska epoker, begreppen kontinuitet, förändring, förklaring och identitet.
Rekryterings annonser

Historisk teori och metod ola schenström lomma
postnord lager
l ub
franklin & marshall
teologiska högskolan tinder

Syfte Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper om vetenskaplig teori och metod inom exegetisk, historisk-praktisk och systematisk teologi. Förväntade studi-eresultat Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: översiktligt kunna redogöra för vetenskapsteoretiska begrepp och historia

Metodövningar är ett sätt att lära sig  Metodövningar i historia 2 – Historisk teori, metod och källkritik. av Metodövningar är ett sätt att lära sig historieforskningens hantverk.