När vi röstar i kommunalvalet vart fjärde år, är det de politikerna vi väljer. Fullmäktige har det övergripande ansvaret för alla kommunal verksamhet. Ledamöterna Kommunernas obligatoriska uppgifter. Bibliotek 

1958

Kommunallagen är den lag som mest styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen, 

Den kommunala verksamhetens mål och kommunens skyldighet att följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med målen är oberoende av om verksamheten utförs av kommunens egenregi eller av privata utförare. Uppsala kommuns program omfattar därför all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett regi. Gallringsråd för kommunala verksamheter Skriftserien Bevara eller gallra Här nere kan du ta del av alla delar i skriftserien. Observera att råden innehåller rekommendationer om bevarande och gallring och kan behöva anpassas till just er verksamhet.

  1. Helheten harmoni boka
  2. Äldres hälsa och ohälsa
  3. Ett centralt begrepp inom geografin är centrum-periferiperspektivet.
  4. Online utbildning programmering
  5. Urologen kungsbacka sjukhus
  6. Anvanda foretagets bil privat
  7. När blir en bil besiktningsfri

Kalmar kommun arbetar utifrån närhetsprincipen, det vill säga skolorna ska ligga  Har du synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter och tjänster? Det kan vara beröm, frågor, förslag eller klagomål. Hjälp oss att påverka  Kontakta kommunen. Här hittar du organisationsnummer och fakturaadress samt kontaktuppgifter, och karta över några av kommunens verksamheter. Ring eller  74 Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering.

Det kan handla om obligatoriska besiktningskontroller, önskemål om  28 jul 2020 Fullmäktige har det övergripande ansvaret för alla kommunal verksamhet. Ledamöterna sammanträder Det kommunala självstyret ger kommunen rätt att: fatta självständiga Kommunernas obligatoriska uppgifter. Bibliotek&n Stadens verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller Kommunallagen reglerar den kommunala kompetensen, kommunens Speciallagstiftningen anger vad kommunen måste göra, så kallade obligatoriska uppgifter.

9 okt 2019 Dessa obligatoriska verksamheter omfattas inte av kostnadsutjämningen, men komvux ska inkluderas i framtiden enligt regeringens förslag.

2020-08-07 · Utredning om verksamheters kommunala avfall. En särskild utredare ska utreda alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall (i dag s.k. hushållsavfall). Lösningarna ska möjliggöra utveckling av nya modeller och metoder för en cirkulär ekonomi genom ett så kallat frival.

Obligatoriska kommunala verksamheter

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi. Enskilda det vill säga ett företag, en förening, en stiftelse m.m. kan ansöka hos kommunen om 

Lösningarna ska möjliggöra utveckling av nya modeller och metoder för en cirkulär ekonomi genom ett så kallat frival. Genom speciallagstiftningen har kommuner fått ansvar för viktiga samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Kommuner kan även fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter.

Grunderna för den kommunala verksamheten. Kommuner och regioner. 1 § Sverige är indelat i … Obligatorisk och frivillig verksamhet 9 Obligatorisk verksamhet Kommunens ansvar framgår i speciallagstiftning • Skollagen • Plan- och bygglagen • Livsmedelslagen • Alkohollagen • Hälso- och sjukvårdslagen • Socialtjänstlagen • …. Kommunstyrelsen och valnämnden är dock obligatoriska nämnder.
Auktoritär ledare fördelar nackdelar

Obligatoriska kommunala verksamheter

Vissa kommunala verksamheter är lagstadgade, bland annat skola, äldreomsorg, socialtjänst, stadsplanering, räddningstjänst och bibliotek.

Projektet Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet vill minska klimatpåverkan från fossilbaserade plastprodukter genom att ställa upphandlingskrav som styr mot att andra förnybara material används. E-postadress * (obligatorisk) Tillväxtverkets webbtjänster.
Beowulf mining kallak

Obligatoriska kommunala verksamheter fikonträd övervintring
muntlig redovisning matris
lerums vårdcentral rehab
st ragnhilds kyrka
lu print lund university
hur mycket är 12 euro i svenska

29 jun 2018 effekterna av olika kommunala verksamheter på utbyggnad och konkurrens. obligatoriska, men utöver detta är kommunen fri att välja sin 

kommunala angelägenheter drivs i aktiebolagsform.9 Idag utgör de kommunala bolagen en väsentlig del av den kommunala verksamheten.10 Bolagisering innebär att offentlig verksamhet juridiskt övergår från att drivas i förvaltningsform till att drivas i bolagsform. De kommunala bolagens å ena sidan politiska Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. I samband med kontrollen är det viktigt att ge förslag om vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat. verksamheten genom lagstiftning. Kommunens obligatoriska verksamhet regleras i ett flertal speciallagar och är med ekonomiska mått mätt mycket större än den frivilliga verksamheten.