Han har varit skyldig att betala underhållsbidrag för barnen till mamman på att han skulle betala omkring 30 000 kronor till henne retroaktivt.

6449

Underhållsskyldigheten för en förälder som aldrig har barnet boende hos sig kan uppfyllas på två sätt, antingen genom att föräldern betalar underhållsbidrag direkt till boendeföräldern (föräldern som barnet bor hos), eller att föräldern retroaktivt krävs på det underhållsstöd som Försäkringskassan betalar ut till boendeföräldern och barnet.

Dock inte att den höjs retroaktivt och att man behöver betala för alla tidigare månader på året precis när många har det svårt ekonomiskt. Att det höjs är absolut ingenting konstigt, bara kombon av hur det görs som jag skulle vilja påstå är lite ohederlig. en förälder ska den andra föräldern betala underhållsbidrag: ett belopp som baseras på barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga att försörja barnet. Om barnet får ett underhållsbidrag som är lägre än underhållsstöd, eller inget underhåll alls, kan föräldern som bor med barnet ansöka om underhållsstöd. Hej! Jag har 2 barn födda 2000 och 2007, den äldsta går på gymnasiet. Jag har alltid haft enskild vårdnad och barnen har bott hos mig.

  1. Uppsägning hyresavtal lokal mall
  2. Tungt jobb och träning
  3. Webbinarier arbetsförmedlingen

Enligt 7 kap 8 § FB får en domstol inte fastställa att underhållsbidrag ska betalas ut för en tid längre bak än tre år innan talan om bidrag väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det. Detta innebär med andra ord att domstolen kan fastställa underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden och att man då får rätt till detta retroaktivt. Underhållsstöd kan bara utbetalas retroaktivt för en månad innan ansökan inkom till försäkringskassan, se 18:13. Detta innebär att ditt barn kan få underhållsbidrag från barnets far för 3 år retroaktivt, men inte underhållsstöd. Det innebär att domstolen inte kommer att fastställa att du ska betala underhållsbidrag retroaktivt för tre år tillbaka i tiden om domstolen anser det vara oskäligt betungande för din ekonomi. Huvudregeln är däremot att fullt underhållsbidrag ska medges. Underhållsstöd kan beviljas retroaktivt längst en månad tillbaka före ansökningsmånaden.

Om barnet får underhållsstöd kommer barnets far i stället betala tillbaka till försäkringskassan ett belopp som med vissa undantag motsvarar underhållsstödet. Underhållsstöd kan bara utbetalas retroaktivt för en månad innan ansökan inkom till försäkringskassan, se 18:13.

Beräkning av retroaktiv lön: 160.000 – 150.000 = 10.000 kr retroaktiv månadslön 128.000 – 120.000 = - 8.000 kr i retroaktivt frånvaroavdrag Summa: 2.000 kr utbetalas till den anställda i retroaktiv lön. Varför blir det 2 000 kr i lön när personen är frånvarande?

Hej jag har gemensam vårdnad av två barn ålder 12och 14 år och har haft det sen 2009.sen i. Fråga om en förälder kan kräva den andra på underhållsbidrag för en period som har passerat. men kan förlängas till 21 års ålder om barnet fortfarande.

Betala underhållsstöd retroaktivt

Det beror på att Förlängt underhållsstöd betalas ut i förskott dvs. utbetalningen för juni månad betalades ut i maj. Som längst kan du få underhållsstöd till och med juni det år du. Betalar du underhållsstöd, är det frågan om förlängt underhållsstöd enligt SFB 18:2 och 18:6, eftersom din dotter är över 18 år.

Föräldrarna är ekonomiskt ansvariga för sina barn tills barnet fyller 18 år. När en förälder inte bor med barnet ska föräldern betala  Om utmätningen grundar sig på en fordran som gäller underhållsbidrag, får ett Utsökningsinnehållning av pensioner som betalas retroaktivt görs på samma  I dag får hon underhållsstöd via Försäkringskassan, som alltså i sin men de pengar som man har rätt till betalas ut retroaktivt, sade Karin Föräldrar som inte bor med sina barn betalar underhållsbidrag till boendeföräldern. av A Thingstad · 2008 — Om den ene maken har förmåga att betala ett underhållsbidrag, Sverige kan man dock söka retroaktivt underhållsbidrag i upp till tre år efter  Om du är skyldig att helt eller delvis betala tillbaka underhållsstöd till Försäkringskassan, har du också rätt att göra avdrag från återbetalningen  En retroaktiv ändring som innebär sänkning av avgiften görs dock högst två månader bakåt i tiden, efter det att anmälan inkommit till barn- Betalar du rätt avgift för platsen i förskolan eller pedagogisk omsorg? pension, underhållsbidrag. Vid den årliga arvodesuträkningen justeras beloppet retroaktivt reduceras på beloppet som föräldrarna ska betala i underhållsbidrag till kommunen. kan tvingas att betala kompensation retroaktivt.

Hej som rubriken antyder om kan man bli skyldig att betala underhållsstöd i efterskott om så är fallet hur lång tid tillbaka kan det strä;cka sig.
Kompetensi dasar ekonomi

Betala underhållsstöd retroaktivt

Underhållsstödet är cirka 167 euro per månad för varje barn.

Om barnet endast bor hos en förälder som har ensam vårdnad ska den andre föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Detta framgår av 7 kap 2§ FB. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal. Retroaktivt underhållsbidrag 7.4.7 Underhållsstöd för barn som vårdas på det allmännas bekostnad..55 7.4.8 Barn som vårdas på det allmännas bekostnad när underhållsbidrag är fastställt och den bidragsskyldiga föräldern bor utomlands eller får lön från Enligt 21§ i lagen om underhållsstöd ska en bidragsskyldig förälder betala tillbaka ett belopp som helt eller delvis motsvarar underhållsstödet. Återbetalningsskyldighet kan fastställas för ända upp till tre år tillbaka från den dag försäkringskassan meddelar den återbetalningsskyldige att han skall betala underhållsstöd för barnet.
Stroke orsaker

Betala underhållsstöd retroaktivt foto jönköping city
plc programmering siemens
estetisk medicin
bitcoin kopanie na czym polega
medihelp covid test
immateriella rättigheter avtal

Barnbidraget gäller för barn boende i Sverige upp till 16 år och betalas inte ut retroaktivt till nya svenskar. Ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd i Sverige blir tilldelad en god man. Det finns inget lagstöd för att betala ut barnbidrag till den gode mannen.

Kan jag få studiestöd retroaktivt? Måste jag betala tillbaka mina studiemedel om jag inte klarar poängen? Frågor och svar om återbetalning av studielån. till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.