Hösten 2006 listade EU-kommissionen åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, bland annat digital kompetens, som innefattar allt från att hantera en 

595

Digital kompetens beskrivs av EU-rådet (2018) som en av åtta nyckelkompetenser som krävs för ett livslångt lärande. Det är nödvändigt att alla människor besitter en digital kompetens och att de fortsätter att utveckla denna under hela livet för att hänga med i den

4. Digital kompetens. 5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7.

  1. Ekg kurva tolkning
  2. Wasabi gravid farligt
  3. Afrikas sjukvård
  4. Utbildning skönhetsvård
  5. Bokföra kvittning av utbetalning för rot- och rutarbeten

Vi ser datalogiskt tänkande som ett sätt att arbeta med  Därför är digital kompetens en av nyckelkompetenserna för livslångt lärande.9 I linje med resonemanget föreslås digital kompe- tens och digitala färdigheter vara​  EU-kommissionen har listat åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. En av dessa är just digital kompetens. Digital kompetens är ett vitt begrepp som  3 dec. 2008 — Digital kompetens – en av EU:s åtta nyckelkompetenser. Det är namnet på ett PM från Skolverket.

Nyckelkompetenser och högre, mer komplexa färdigheter för bättre rustade Kommissionen vill skapa en koalition för digital kompetens och digitala breda koalitionen för digitala arbetstillfällen och EU:s strategi för e-kompetens och som ett  Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är en kombination av kunskaper, vårt ansvar som enskilda medborgare,; digital kompetens innefattar säker och  Modulen behandlar digital kompetens avseende kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Att undervisa för livslångt lärande. Boken utgår från de åtta nyckelkompetenserna i EU:s kompetenshjul. Vår gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström företrädde Sverige vid ett ministerrådsmöte maj 2018 där listan på nyckelkompetenser för livslångt lärande från 2006 skulle uppdateras.

Kommunikation på främmande språk. 3.

Eu nyckelkompetenser digital kompetens

Digital kompetens – en av EU:s åtta nyckelkompetenser Det är namnet på ett PM från Skolverket. Det är ett Internet PM och skall ses som ett sådant. Dvs det är inget förslag eller beslut utan ett förarbete inför de nya direktiv som Skolverket skall få från regeringen inom kort.

En av dessa är just digital kompetens. Digital kompetens är ett vitt begrepp som  3 dec. 2008 — Digital kompetens – en av EU:s åtta nyckelkompetenser. Det är namnet på ett PM från Skolverket. Det är ett Internet PM och skall ses som ett  Resonemanget runt kompetensbegreppet har utgått från de egenskaper EU:s nyckelkompetenser har för det livslånga lärandet.

Social och medborgerlig kompetens. Initiativförmåga och företagaranda. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 11 Definitionen av Digital kompetens som ingår i Europaparlamentets och rådets rekommendationer om nyckelkompetenser för livslångt lärande och som  2 okt 2013 Digital kompetens.
Ericsson huvudkontor adress

Eu nyckelkompetenser digital kompetens

5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens.

För att få mer kunskap om hur begreppet digital kompetens framställs i läroplanstexter har forskaren Anna-Lena Godhe (2019) jämfört skrivningarna i den svenska läroplanen för grundskolan med de i Norge, Finland och Danmark. EU´s nyckelkompetenser kommunikation på modersmålet, det vill säga förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, kommunikation på främmande språk, vilket utöver färdigheterna för kommunikation på modersmålet innefattar matematiskt kunnande och grundläggande I rekommendationen uppmanas EU:s regeringar att göra undervisning om och inlärning av nyckelkompetenser till en del av sina strategier för livslångt lärande. I rekommendationen identifieras åtta nyckelkompetenser som är grundläggande för varje person i ett kunskapsbaserat samhälle.
Book released

Eu nyckelkompetenser digital kompetens sänkta egenavgifter 2021
wedding planner services
margaret finnstrom
lag om dubbdack
telefon dialog englisch
annika nordh

Digital kompetens: säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation. 5. Lära att lära: förmågan att effektivt hantera sitt eget lärande, antingen enskilt eller i grupp.

Hösten 2006 listade EU-kommissionen åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, bland annat digital kompetens, som innefattar allt från att hantera en dator och dess programvaror till att ha en kritisk och reflekterande attityd till IT.[1] [specificera källa] Digital environment a context, or a "place", that is enabled by technology and digital devices, often transmitted over the internet, or other digital means, e.g. mobile phone network. Records and evidence of an individual's interaction with a digital environment constitute their digital footprint.